RRU là gì? Nghĩa của từ rru

RRU là gì?

RRU“Remote Radio Unit” trong tiếng Anh.

RRU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RRU“Remote Radio Unit”.

Remote Radio Unit: Đơn vị vô tuyến từ xa.

Một số kiểu RRU viết tắt khác:

Royal Roads University: Đại học Royal Roads.

Reserve Reconnaissance Unit: Đơn vị trinh sát dự bị.

Rapid Response Unit: Đơn vị phản hồi nhanh.

Rangabali Reporters Unity: Rangabali Phóng viên Unity.

Radio Research Unit: Đơn vị nghiên cứu vô tuyến.

Giải thích ý nghĩa của RRU

RRU có nghĩa “Remote Radio Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị vô tuyến từ xa”.