RSTP là gì? Nghĩa của từ rstp

RSTP là gì?

RSTP“Rapid Spanning Tree Protocol” trong tiếng Anh.

RSTP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RSTP“Rapid Spanning Tree Protocol”.

Rapid Spanning Tree Protocol: Giao thức cây kéo dài nhanh.
Tên một loại giao thức mạng máy tính.

Một số kiểu RSTP viết tắt khác:

Restrepia.
Loài lan biểu sinh nhỏ bé và hiếm.

Redstone Solar Thermal Power: Nhiệt điện mặt trời Redstone.

Royal Science and Technology Park: Công viên khoa học và công nghệ Hoàng gia.

Giải thích ý nghĩa của RSTP

RSTP có nghĩa “Rapid Spanning Tree Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức cây kéo dài nhanh”.