RTO là gì? Nghĩa của từ rto

RTO là gì?

RTO“Recovery Time Objective” trong tiếng Anh.

RTO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RTO“Recovery Time Objective”.

Recovery Time Objective: Mục tiêu thời gian phục hồi.

Một số kiểu RTO viết tắt khác:

Regional Transport Office: Văn phòng giao thông khu vực.

Regional Transmission Organization: Tổ chức truyền dẫn khu vực.

Rejected takeoff: Cất cánh bị từ chối.

Really Terrible Orchestra: Dàn nhạc thực sự khủng khiếp.

Recognised Test Organisations: Tổ chức thử nghiệm được công nhận.

Reverse takeover: Tiếp quản lại.

Registered Training Organisations: Các tổ chức đào tạo đã đăng ký.

Retransmission timeout: Thời gian chờ truyền lại.

Regenerative Thermal Oxidizer: Chất oxy hóa nhiệt tái sinh.

Real-Time Optimization: Tối ưu hóa thời gian thực.

Radio-Telephone Operator: Nhà điều hành điện thoại vô tuyến.

Research and Technology Organization: Tổ chức Nghiên cứu và Công nghệ.

Radio Telephone Operator: Nhà điều hành điện thoại vô tuyến.

Registered Training Organization: Tổ chức đào tạo đã đăng ký.

Radiotelephone operator: Nhà điều hành điện thoại vô tuyến.

Return To Origin: Trở lại nguồn gốc.

Research and Technology Organisation: Tổ chức Nghiên cứu và Công nghệ.

Rail Transportation Office: Văn phòng Vận tải Đường sắt.

Radio-Telegraph Operator: Nhà điều hành điện báo vô tuyến.

Registered Training Office: Văn phòng đào tạo đã đăng ký.

Road Transport Office: Văn phòng vận tải đường bộ.

Regimental Tactical Officer: Sĩ quan chiến thuật trung đoàn.

Rejected Take Off: Bị từ chối Cất cánh.

Research Transition Office: Văn phòng chuyển tiếp nghiên cứu.

Real Time Optimization: Tối ưu hóa thời gian thực.

Russian Theatrical Society: Hội sân khấu Nga.

Railway Transport Officer: Cán bộ vận tải đường sắt.

Radio and Television Orchestra: Dàn nhạc Đài phát thanh và Truyền hình.

Retired Teachers of Ontario: Giáo viên đã nghỉ hưu của Ontario.

Regional Transport: Giao thông vận tải khu vực.

Real Time Opera: Opera thời gian thực.

Responsible Test Organization: Tổ chức thử nghiệm có trách nhiệm.

Giải thích ý nghĩa của RTO

RTO có nghĩa “Recovery Time Objective”, dịch sang tiếng Việt là “Mục tiêu thời gian phục hồi”.