RWP là gì? Nghĩa của từ rwp

RWP là gì?

RWP“Real-World Performance” trong tiếng Anh.

RWP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RWP“Real-World Performance”.

Real-World Performance: Hiệu suất trong thế giới thực.

Một số kiểu RWP viết tắt khác:

Regiment Westelike Provinsie: Trung đoàn Westelike Provinsie.

Revolutionary Workers Party: Đảng công nhân cách mạng.

Rawalpindi railway station: Ga xe lửa Rawalpindi.

Rural Works Programme: Chương trình công trình nông thôn.

Right of Way Professional: Quyền của Con đường Chuyên nghiệp.

Revolutionary Worker's Party: Đảng công nhân cách mạng.

Research Working Paper: Tài liệu nghiên cứu.

Giải thích ý nghĩa của RWP

RWP có nghĩa “Real-World Performance”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệu suất trong thế giới thực”.