SAHI là gì? Nghĩa của từ sahi

SAHI là gì?

SAHI“Saudi Association for Health Informatics” trong tiếng Anh.

SAHI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SAHI“Saudi Association for Health Informatics”.

Saudi Association for Health Informatics: Hiệp hội Tin học Y tế Ả Rập Xê Út.

Một số kiểu SAHI viết tắt khác:

Slovak Archaeological and Historical Institute: Viện khảo cổ và lịch sử Slovak.

Society to Aid the Hearing Impaired: Hiệp hội trợ giúp người khiếm thính.

State Autonomous Healthcare Institution: Cơ quan chăm sóc sức khỏe tự trị của bang.

Giải thích ý nghĩa của SAHI

SAHI có nghĩa “Saudi Association for Health Informatics”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Tin học Y tế Ả Rập Xê Út”.