SAQ là gì? Nghĩa của từ saq

SAQ là gì?

SAQ“Self-Assessment Questionnaire” trong tiếng Anh.

SAQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SAQ“Self-Assessment Questionnaire”.

Self-Assessment Questionnaire: Bảng câu hỏi tự đánh giá.

Một số kiểu SAQ viết tắt khác:

Soluble anthraquinone: Anthraquinon hòa tan.

Short Answer Question: Câu trả lời ngắn.

Short-Answer Question: Câu hỏi trả lời ngắn.

Synkinesis Assessment Questionnaire: Bảng câu hỏi đánh giá Synkinesis.

Speed, Agility and Quickness: Tốc độ, Nhanh nhẹn và Nhanh nhẹn.

Seattle Angina Questionnaire: Bảng câu hỏi về chứng đau thắt ngực ở Seattle.

Giải thích ý nghĩa của SAQ

SAQ có nghĩa “Self-Assessment Questionnaire”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng câu hỏi tự đánh giá”.