SCOM là gì? Nghĩa của từ scom

SCOM là gì?

SCOM“System Center Operations Manager” trong tiếng Anh.

SCOM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SCOM“System Center Operations Manager”.

System Center Operations Manager: Giám đốc Điều hành Trung tâm Hệ thống.

Một số kiểu SCOM viết tắt khác:

School of Communication: Trường truyền thông.

Support Command: Lệnh hỗ trợ.

Southern College of Osteopathic Medicine: Cao đẳng Y học nắn xương khớp miền Nam.

Scanning Confocal Optical Microscopy: Quét kính hiển vi quang học đồng bộ.

Special Communications Organization: Tổ chức Truyền thông Đặc biệt.

Science Committee: Ủy ban Khoa học.

Giải thích ý nghĩa của SCOM

SCOM có nghĩa “System Center Operations Manager”, dịch sang tiếng Việt là “Giám đốc Điều hành Trung tâm Hệ thống”.