SCW là gì? Nghĩa của từ scw

SCW là gì?

SCW“Southern Championship Wrestling” trong tiếng Anh.

SCW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SCW“Southern Championship Wrestling”.

Southern Championship Wrestling: Đấu vật vô địch miền Nam.
Giải đấu vật chuyên nghiệp tổ chức các sự kiện ở Đông Nam Hoa Kỳ.

Một số kiểu SCW viết tắt khác:

Supreme Council for Women: Hội đồng phụ nữ tối cao.
Cơ quan tư vấn của Bahrain.

Supercritical water: Nước siêu tới hạn.

Syktyvkar Airport: Sân bay Syktyvkar.
Mã IATA một sân bay ở Cộng hòa Komi, Nga.

Giải thích ý nghĩa của SCW

SCW có nghĩa “Southern Championship Wrestling”, dịch sang tiếng Việt là “Đấu vật vô địch miền Nam”.