SEB là gì? Nghĩa của từ seb

SEB là gì?

SEB“Sustainable Energy Bond” trong tiếng Anh.

SEB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SEB“Sustainable Energy Bond”.

Sustainable Energy Bond: Trái phiếu năng lượng bền vững.

Một số kiểu SEB viết tắt khác:

Staphylococcal Enterotoxin B.

State Electricity Board: Ban Điện lực Nhà nước.

Special Enforcement Bureau: Cục thực thi đặc biệt.

Special Education Bulgaria: Giáo dục đặc biệt Bulgaria.

Space Enterprise at Berkeley: Space Enterprise tại Berkeley.

Stockholms Enskilda Bank: Ngân hàng Stockholms Enskilda.

Sarawak Energy Berhad.

Stock Exchange Building: Tòa nhà Sở giao dịch chứng khoán.

Student Entertainment Board: Ban giải trí sinh viên.

Single-Event Burnout: Kiệt sức một sự kiện.

South Equatorial Belt: Vành đai Nam xích đạo.

Sistema Educacional Brasileiro.

Stereotypic Explanatory Bias: Xu hướng giải thích khuôn mẫu.

Stabilized Earth Block: Khối Trái đất ổn định.

Scottish Examination Board: Ban kiểm tra Scotland.

Student Events Board: Ban sự kiện sinh viên.

Enskilda Bank: Ngân hàng Enskilda.

Southern Electricity Board: Ban Điện lực Miền Nam.

Society for Experimental Biology: Hiệp hội Sinh học Thực nghiệm.

Social Economy Businesses: Doanh nghiệp kinh tế xã hội.

Southern Electric Brasil: Brasil điện miền nam.

Sabah Electricity Board: Ban điện Sabah.

Source Evaluation Board: Ban đánh giá nguồn.

Specialised Energy Bodies: Các cơ quan năng lượng chuyên biệt.

Securities Exchange of Barbados: Sở giao dịch chứng khoán Barbados.

Spiez-Erlenbach-Bahn.

School of Economics and Business: Trường Kinh tế và Kinh doanh.

Solo Events Board: Bảng sự kiện solo.

Society of Experimental Botany: Hiệp hội Thực vật học Thực nghiệm.

Social Enterprise Business: Doanh nghiệp Doanh nghiệp Xã hội.

Skeletal Eroding Band: Băng ăn mòn xương.

Scottish Enterprise Borders: Biên giới doanh nghiệp Scotland.

South East Bight.

Society for Economic Botany: Hiệp hội Thực vật học Kinh tế.

Giải thích ý nghĩa của SEB

SEB có nghĩa “Sustainable Energy Bond”, dịch sang tiếng Việt là “Trái phiếu năng lượng bền vững”.