SFOB là gì? Nghĩa của từ sfob

SFOB là gì?

SFOB“Special Forces Operations Base” trong tiếng Anh.

SFOB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SFOB“Special Forces Operations Base”.

Special Forces Operations Base: Cơ sở hoạt động của lực lượng đặc biệt.

Giải thích ý nghĩa của SFOB

SFOB có nghĩa “Special Forces Operations Base”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở hoạt động của lực lượng đặc biệt”.