SGI là gì? Nghĩa của từ sgi

SGI là gì?

SGI“Sales Growth Index” trong tiếng Anh.

SGI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SGI“Sales Growth Index”.

Sales Growth Index: Chỉ số tăng trưởng bán hàng.

Một số kiểu SGI viết tắt khác:

Soka Gakkai International: Soka Gakkai quốc tế.

Saskatchewan Government Insurance: Bảo hiểm chính phủ Saskatchewan.

Silicon Graphics Incorporated: Kết hợp đồ họa silicon.

Sustainable Governance Indicators: Các chỉ số quản trị bền vững.

Silicon Graphics Image: Hình ảnh đồ họa Silicon.

Sehgal Group of Industries: Nhóm ngành công nghiệp Sehgal.

Silicon Graphics International: Đồ họa silicon quốc tế.

Synthetic Genomics Incorporated: Tổng hợp Genomics Incorporated.

Short Guard Interval: Khoảng bảo vệ ngắn.

Sour Gas Injection: Phun khí chua.

Spheroidal Graphite Iron: Sắt Graphit hình cầu.

Saudi Green Initiative: Sáng kiến ​​Xanh của Ả Rập Xê Út.

Scarborough Group International: Nhóm Scarborough quốc tế.

Smoking Gun Interactive: Hút thuốc tương tác.

Service Group International: Nhóm dịch vụ quốc tế.

Society for Gynecologic Investigation: Hiệp hội điều tra phụ khoa.

Sangi railway station: Ga xe lửa Sangi.

Silicon Graphics IRIX: IRIX đồ họa Silicon.

Servant Group International: Nhóm người phục vụ quốc tế.

Screenwriters Guild of India: Hiệp hội biên kịch Ấn Độ.

System of Geographic Information: Hệ thống thông tin địa lý.

Smart Growth Index: Chỉ số tăng trưởng thông minh.

Specialty Granules Incorporated: Hạt đặc biệt được kết hợp.

Science Gallery International: Phòng trưng bày Khoa học Quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của SGI

SGI có nghĩa “Sales Growth Index”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số tăng trưởng bán hàng”.