SHC là gì? Nghĩa của từ shc

SHC là gì?

SHC“Spontaneous Human Combustion” trong tiếng Anh.

SHC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SHC“Spontaneous Human Combustion”.

Spontaneous Human Combustion: Quá trình đốt cháy tự phát của con người.

Một số kiểu SHC viết tắt khác:

South Health Campus: Cơ sở Y tế Nam.
Tên bệnh viện ở Canada.

Shell Script Compiler: Trình biên dịch tập lệnh shell.

Giải thích ý nghĩa của SHC

SHC có nghĩa “Spontaneous Human Combustion”, dịch sang tiếng Việt là “Quá trình đốt cháy tự phát của con người”.