SHE là gì? Nghĩa của từ she

SHE là gì?

SHE“Safety, Health, Environment” trong tiếng Anh.

SHE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SHE“Safety, Health, Environment”.

Safety, Health, Environment: An toàn, sức khỏe, môi trường.
Đề cập đến việc đảm bảo an toàn trong lao động, duy trì sức khỏe và bảo vệ môi trường. Nó còn có các kiểu viết khác nhau như là "Environment, health and safety (EHS)", hoặc HSE.

Một số kiểu SHE viết tắt khác:

Standard Hydrogen Electrode: Điện cực hydro tiêu chuẩn.

Super-Heavy Elements: Nguyên tố siêu nặng.

Giải thích ý nghĩa của SHE

SHE có nghĩa “Safety, Health, Environment”, dịch sang tiếng Việt là “An toàn, sức khỏe, môi trường”.