SHN là gì? Nghĩa của từ shn

SHN là gì?

SHN“Saint Helena” trong tiếng Anh.

SHN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SHN“Saint Helena”.

Saint Helena: Saint Helena.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của SHN

SHN có nghĩa “Saint Helena”, dịch sang tiếng Việt là “Saint Helena”.