SHP là gì? Nghĩa của từ shp

SHP là gì?

SHP“Saint Helena pound” trong tiếng Anh.

SHP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SHP“Saint Helena pound”.

Saint Helena pound: Bảng Saint Helena.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của SHP

SHP có nghĩa “Saint Helena pound”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng Saint Helena”.