SHU là gì? Nghĩa của từ shu

SHU là gì?

SHU“Scoville Heat Unit” trong tiếng Anh.

SHU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SHU“Scoville Heat Unit”.

Scoville Heat Unit: Đơn vị nhiệt Scoville.
Được dùng đo độ nóng, hoặc độ cay của thực phẩm (ví dụ như ớt).

Một số kiểu SHU viết tắt khác:

Scottish Hockey Union: Liên đoàn khúc côn cầu Scotland.

Finnish Elite Athletes' Union: Công đoàn vận động viên ưu tú Phần Lan.

Shanghai University: Đại học Thượng Hải.

Sheffield Hallam University: Đại học Sheffield Hallam.

Special Handling Unit: Đơn vị xử lý đặc biệt.

Sacred Heart University: Đại học Sacred Heart.

Security Housing Unit: Đơn vị nhà ở an ninh.

Giải thích ý nghĩa của SHU

SHU có nghĩa “Scoville Heat Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị nhiệt Scoville”.