SHZ là gì? Nghĩa của từ shz

SHZ là gì?

SHZ“St. Helens Fault Zone” trong tiếng Anh.

SHZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SHZ“St. Helens Fault Zone”.

St. Helens Fault Zone: Vùng đứt gãy St. Helens.

Một số kiểu SHZ viết tắt khác:

Seshutes Airport: Sân bay Seshutes.
Mã IATA của một sân bay tại Lesotho.

Syenara language: Ngôn ngữ Syenara.
Mã ISO 639-3 là shz đại diện cho một ngôn ngữ tại Burkina Faso (một quốc gia Tây Phi).

Giải thích ý nghĩa của SHZ

SHZ có nghĩa “St. Helens Fault Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Vùng đứt gãy St. Helens”.