SIA là gì? Nghĩa của từ sia

SIA là gì?

SIA“Singapore Airlines” trong tiếng Anh.

SIA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIA“Singapore Airlines”.

Singapore Airlines: Singapore Airlines.
mã ICAO.

Một số kiểu SIA viết tắt khác:

Survivors of Incest Anonymous: Người sống sót sau loạn luân ẩn danh.

Giải thích ý nghĩa của SIA

SIA có nghĩa “Singapore Airlines”, dịch sang tiếng Việt là “Singapore Airlines”.