SIS là gì? Nghĩa của từ sis

SIS là gì?

SIS“Sister” trong tiếng Anh.

SIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIS“Sister”.

Sister: Chị gái / em gái.

Một số kiểu SIS viết tắt khác:

UK Secret Intelligence Service: Cơ quan tình báo mật của Vương quốc Anh.

Silicon Integrated Systems: Hệ thống tích hợp Silicon.
SiS.

Strategic Information System: Hệ thống thông tin chiến lược.

Single-Instance Storage: Lưu trữ một phiên bản.

Second-impact syndrome: Hội chứng tác động thứ hai.

Small Intestinal Submucosa: Lớp dưới niêm mạc ruột non.

Student Information System: Hệ thống thông tin sinh viên.

Single-Image Stereogram: Biểu đồ lập thể một hình ảnh.

Shoulder Impingement Syndrome: Hội chứng chèn ép vai.

Saline Infusion Sonography: Siêu âm truyền nước muối.

Giải thích ý nghĩa của SIS

SIS có nghĩa “Sister”, dịch sang tiếng Việt là “Chị gái / em gái”.