SJWS là gì? Nghĩa của từ sjws

SJWS là gì?

SJWS“Social Justice Warrior(S)” trong tiếng Anh.

SJWS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SJWS“Social Justice Warrior(S)”.

Social Justice Warrior(S): (Những) chiến binh công lý xã hội.
Thuật ngữ được sử dụng để đề cập đến những cá nhân có quan điểm về thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội.

Một số kiểu SJWS viết tắt khác:

San Jose Wind Symphony.
Tên của một nhóm biểu diễn nghệ thuật ở San Jose, California, Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của SJWS

SJWS có nghĩa “Social Justice Warrior(S)”, dịch sang tiếng Việt là “(Những) chiến binh công lý xã hội”.

Từ này bắt nguồn từ cuối thế kỷ 20 mang ý nghĩa trung lập hoặc tích cực, nhưng vào khoảng năm 2011 khi xuất hiện trên twitter nó đã chuyển sang nghĩa hoàn toàn tiêu cực.