SLI là gì? Nghĩa của từ sli

SLI là gì?

SLI“Scalable Link Interface” trong tiếng Anh.

SLI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SLI“Scalable Link Interface”.

Scalable Link Interface: Giao diện liên kết có thể mở rộng.

Một số kiểu SLI viết tắt khác:

Scan-Line Interleave: Quét dòng xen kẽ.

Giải thích ý nghĩa của SLI

SLI có nghĩa “Scalable Link Interface”, dịch sang tiếng Việt là “Giao diện liên kết có thể mở rộng”.