SLL là gì? Nghĩa của từ sll

SLL là gì?

SLL“Số lượng lớn” trong tiếng Việt, “Small Lymphocytic Lymphoma” trong tiếng Anh.

SLL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SLL“Số lượng lớn”, “Small Lymphocytic Lymphoma”.

Số lượng lớn.
Thường sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực mua bán hàng hóa, nó là từ đề cập đến số lượng của sản phẩm ở mức độ nhiều / lớn, hay cũng có thể được gọi với cách gọi tương tự đó là "hàng sỉ".

Small Lymphocytic Lymphoma: Ung thư hạch bạch huyết nhỏ.

Giải thích ý nghĩa của SLL

VIỆT NGỮ.

SLL có nghĩa “Số lượng lớn” trong tiếng Việt.

Ngoài ra, trên facebook hoặc trong game (trò chơi) khi có các giao dịch trao đổi thì từ này cũng xuất hiện khá nhiều với nghĩa tương tự.

NGOẠI NGỮ.

SLL có nghĩa “Small Lymphocytic Lymphoma”, dịch sang tiếng Việt là “Ung thư hạch bạch huyết nhỏ”.