SMDP là gì? Nghĩa của từ smdp

SMDP là gì?

SMDP“Sustainable Manufacturing and Product Design” trong tiếng Anh.

SMDP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SMDP“Sustainable Manufacturing and Product Design”.

Sustainable Manufacturing and Product Design: Sản xuất bền vững và thiết kế sản phẩm.

Một số kiểu SMDP viết tắt khác:

St Martin de Porres School: Trường St Martin de Porres.

Santa Monica Daily Press: Báo chí hàng ngày Santa Monica.

Service Module Debris Protection: Bảo vệ mảnh vỡ mô-đun dịch vụ.

Giải thích ý nghĩa của SMDP

SMDP có nghĩa “Sustainable Manufacturing and Product Design”, dịch sang tiếng Việt là “Sản xuất bền vững và thiết kế sản phẩm”.