SMDR là gì? Nghĩa của từ smdr

SMDR là gì?

SMDR“Station Message Detail Recording” trong tiếng Anh.

SMDR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SMDR“Station Message Detail Recording”.

Station Message Detail Recording: Ghi chi tiết tin nhắn đài.

Giải thích ý nghĩa của SMDR

SMDR có nghĩa “Station Message Detail Recording”, dịch sang tiếng Việt là “Ghi chi tiết tin nhắn đài”.