SMSC là gì? Nghĩa của từ smsc

SMSC là gì?

SMSC“Short Message Service Center” trong tiếng Anh.

SMSC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SMSC“Short Message Service Center”.

Short Message Service Center: Trung tâm dịch vụ tin nhắn ngắn.

Một số kiểu SMSC viết tắt khác:

Shakopee Mdewakanton Sioux Community: Cộng đồng Shakopee Mdewakanton Sioux.

Standard Microsystems Corp: Công ty hệ thống vi mô tiêu chuẩn.

Shames Mountain Ski Corporation: Công ty Cổ phần Trượt tuyết Núi Shames.

Southwest Minnesota State College: Trường Cao đẳng Tiểu bang Tây Nam Minnesota.

St Marys Sports Club: Câu lạc bộ thể thao St Marys.

Sekunjalo Marine Services Consortium: Tập đoàn dịch vụ hàng hải Sekunjalo.

Giải thích ý nghĩa của SMSC

SMSC có nghĩa “Short Message Service Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm dịch vụ tin nhắn ngắn”.