SNOB là gì? Nghĩa của từ snob

SNOB là gì?

SNOB“Squatters Network of Brighton” trong tiếng Anh.

SNOB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SNOB“Squatters Network of Brighton”.

Squatters Network of Brighton: Mạng lưới Squatters của Brighton.

Giải thích ý nghĩa của SNOB

SNOB có nghĩa “Squatters Network of Brighton”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng lưới Squatters của Brighton”.