SPV là gì? Nghĩa của từ spv

SPV là gì?

SPV“Special Purpose Vehicle” trong tiếng Anh.

SPV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SPV“Special Purpose Vehicle”.

Special Purpose Vehicle: Xe chuyên dùng.

Một số kiểu SPV viết tắt khác:

Shope Papilloma Virus: Siêu vi trùng Papilloma ở Shope.

Simplified Payment Verification: Xác minh thanh toán được đơn giản hóa.

Spark Plug Velocimeter: Máy đo tốc độ bugi.

Supacat Protected Vehicle: Xe được bảo vệ Supacat.

Spectrum Pursuit Vehicles: Phương tiện truy đuổi Spectrum.

Solar Photovoltaic: Tấm pin năng lượng mặt trời.

Single Pressure Vessel: Bình áp lực đơn.

Sardar Patel Vidyalaya.

Surface Protection Vinyl: Bảo vệ bề mặt Vinyl.

San Perlita Virus: Vi rút San Perlita.

Small Protected Vehicle: Phương tiện được bảo vệ nhỏ.

Spectrum Pursuit Vehicle: Phương tiện truy đuổi Spectrum.

Surinaamse Padvinders Vereniging.

Socialist Party of Vancouver: Đảng Xã hội của Vancouver.

Giải thích ý nghĩa của SPV

SPV có nghĩa “Special Purpose Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Xe chuyên dùng”.