SPX là gì? Nghĩa của từ spx

SPX là gì?

SPX“Sequenced Packet Exchange” trong tiếng Anh.

SPX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SPX“Sequenced Packet Exchange”.

Sequenced Packet Exchange: Trao đổi gói theo trình tự.

Một số kiểu SPX viết tắt khác:

Small Press Expo: Hội chợ triển lãm báo chí nhỏ.

Secure Parser Extended: Đã mở rộng trình phân tích cú pháp an toàn.
SPx.

Smaato Publisher Platform: Nền tảng nhà xuất bản Smaato.

South Pacific Stock Exchange: Sở giao dịch chứng khoán Nam Thái Bình Dương.

Subcontracting and Partnership Exchanges: Hợp đồng phụ và trao đổi quan hệ đối tác.

Spectral Extension: Mở rộng quang phổ.

Giải thích ý nghĩa của SPX

SPX có nghĩa “Sequenced Packet Exchange”, dịch sang tiếng Việt là “Trao đổi gói theo trình tự”.