SUP là gì? Nghĩa của từ sup

SUP là gì?

SUP“What's Up?” trong tiếng Anh.

SUP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SUP“What's Up?”.

What's Up?: Có chuyện gì vậy?.

Một số kiểu SUP viết tắt khác:

Subscribe: Theo dõi.
Dùng để nói đến việc theo dõi một ai đó hoặc cái gì đó, chẳng hạn như "sup" hoặc "sub" một kênh YouTube.

Super: Tuyệt.
Tuyệt vời, siêu, siêu hạng. Dùng để khen ngợi, thể hiện sự kinh ngạc bởi một ai đó hoặc điều gì đó.

Supervisor: Người giám sát.
Cấp trên, sếp, quản đốc -chức vụ của một cá nhân trong tổ chức hoặc công ty.

Support: Hỗ trợ, ủng hộ.

Supremum: Cận trên đúng.
Được sử dụng trong toán học.

Standup paddleboarding: Chèo ván đứng.
Một bộ môn thể thao dưới nước.

Software Upgrade Protocol: Giao thức nâng cấp phần mềm.

Supangle.
Tên món tráng miệng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Simple Update Protocol: Giao thức cập nhật đơn giản.

Societas Unius Personae: Hiệp hội cá nhân.

Stanford University Press: Nhà xuất bản Đại học Stanford.

Giải thích ý nghĩa của SUP

SUP có nghĩa “What's Up?”, dịch sang tiếng Việt là “Có chuyện gì vậy?”.

Từ này được viết gọn lại bằng cách lấy từ "s" trong "what's" để kết hợp với từ "up". Nó xuất hiện khá nhiều trong ngôn ngữ nhắn tin, hoặc trên các trang mạng xã hội và trò chơi trực tuyến.