SWP là gì? Nghĩa của từ swp

SWP là gì?

SWP“Special Working Party” trong tiếng Anh.

SWP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SWP“Special Working Party”.

Special Working Party: Ban công tác đặc biệt.

Một số kiểu SWP viết tắt khác:

Systematic Westing Plan: Kế hoạch Westing có hệ thống.

Skill with prize: Kỹ năng với giải thưởng.

Giải thích ý nghĩa của SWP

SWP có nghĩa “Special Working Party”, dịch sang tiếng Việt là “Ban công tác đặc biệt”.