SWT là gì? Nghĩa của từ swt

SWT là gì?

SWT“Sea Water Tank” trong tiếng Anh.

SWT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SWT“Sea Water Tank”.

Sea Water Tank: Bể nước biển.

Giải thích ý nghĩa của SWT

SWT có nghĩa “Sea Water Tank”, dịch sang tiếng Việt là “Bể nước biển”.