SYC là gì? Nghĩa của từ syc

SYC là gì?

SYC“Seychelles” trong tiếng Anh.

SYC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SYC“Seychelles”.

Seychelles: Seychelles.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của SYC

SYC có nghĩa “Seychelles”, dịch sang tiếng Việt là “Seychelles”.