SZ là gì? Nghĩa của từ sz

SZ là gì?

SZ“Swaziland” trong tiếng Anh.

SZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SZ“Swaziland”.

Swaziland: Swaziland.
mã ISO 3166.

Một số kiểu SZ viết tắt khác:

Switzerland: Thụy Sĩ.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của SZ

SZ có nghĩa “Swaziland”, dịch sang tiếng Việt là “Swaziland”.