TAAR là gì? Nghĩa của từ taar

TAAR là gì?

TAAR“Trace Amine-Associated Receptor” trong tiếng Anh.

TAAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TAAR“Trace Amine-Associated Receptor”.

Trace Amine-Associated Receptor: Trace Amine-Associated Receptor.

Giải thích ý nghĩa của TAAR

TAAR có nghĩa “Trace Amine-Associated Receptor”, dịch sang tiếng Việt là “Trace Amine-Associated Receptor”.