TAC là gì? Nghĩa của từ tac

TAC là gì?

TAC“U.S. Tactical Air Command” trong tiếng Anh.

TAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TAC“U.S. Tactical Air Command”.

U.S. Tactical Air Command: Bộ Tư lệnh Không quân Chiến thuật Hoa Kỳ.
1946-1992.

Giải thích ý nghĩa của TAC

TAC có nghĩa “U.S. Tactical Air Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Tư lệnh Không quân Chiến thuật Hoa Kỳ”.