TACCSF là gì? Nghĩa của từ taccsf

TACCSF là gì?

TACCSF“U.S. Theater Aerospace Command & Control Simulation Facility” trong tiếng Anh.

TACCSF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TACCSF“U.S. Theater Aerospace Command & Control Simulation Facility”.

U.S. Theater Aerospace Command & Control Simulation Facility: Cơ sở mô phỏng điều khiển & chỉ huy hàng không vũ trụ của Nhà hát Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của TACCSF

TACCSF có nghĩa “U.S. Theater Aerospace Command & Control Simulation Facility”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở mô phỏng điều khiển & chỉ huy hàng không vũ trụ của Nhà hát Hoa Kỳ”.