TACDAR là gì? Nghĩa của từ tacdar

TACDAR là gì?

TACDAR“Tactical Detection And Reporting” trong tiếng Anh.

TACDAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TACDAR“Tactical Detection And Reporting”.

Tactical Detection And Reporting: Phát hiện và báo cáo chiến thuật.

Giải thích ý nghĩa của TACDAR

TACDAR có nghĩa “Tactical Detection And Reporting”, dịch sang tiếng Việt là “Phát hiện và báo cáo chiến thuật”.