TADIL là gì? Nghĩa của từ tadil

TADIL là gì?

TADIL“Tactical Digital Information Link” trong tiếng Anh.

TADIL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TADIL“Tactical Digital Information Link”.

Tactical Digital Information Link: Liên kết thông tin kỹ thuật số chiến thuật.

Giải thích ý nghĩa của TADIL

TADIL có nghĩa “Tactical Digital Information Link”, dịch sang tiếng Việt là “Liên kết thông tin kỹ thuật số chiến thuật”.