TADL là gì? Nghĩa của từ tadl

TADL là gì?

TADL“Tactical Air Data Link” trong tiếng Anh.

TADL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TADL“Tactical Air Data Link”.

Tactical Air Data Link: Liên kết dữ liệu không quân chiến thuật.

Giải thích ý nghĩa của TADL

TADL có nghĩa “Tactical Air Data Link”, dịch sang tiếng Việt là “Liên kết dữ liệu không quân chiến thuật”.