TAI là gì? Nghĩa của từ tai

TAI là gì?

TAI“Target Area of Interest” trong tiếng Anh.

TAI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TAI“Target Area of Interest”.

Target Area of Interest: Lĩnh vực mục tiêu quan tâm.

Giải thích ý nghĩa của TAI

TAI có nghĩa “Target Area of Interest”, dịch sang tiếng Việt là “Lĩnh vực mục tiêu quan tâm”.