TAM là gì? Nghĩa của từ tam

TAM là gì?

TAM“Tamil language” trong tiếng Anh.

TAM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TAM“Tamil language”.

Tamil language: Ngôn ngữ Tamil.
mã ISO 639-2: tam.

Giải thích ý nghĩa của TAM

TAM có nghĩa “Tamil language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Tamil”.