TAR là gì? Nghĩa của từ tar

TAR là gì?

TAR“Trans-Activation Response” trong tiếng Anh.

TAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TAR“Trans-Activation Response”.

Trans-Activation Response: Phản hồi kích hoạt chuyển đổi.

Một số kiểu TAR viết tắt khác:

Traumatic Aortic Rupture: Vỡ động mạch chủ do chấn thương.

Tissue-to-air ratio: Tỷ lệ mô trên không khí.

Thrombocytopenia with Absent Radius: Giảm tiểu cầu không bán kính.

Target Acquisition Radar: Radar thu nhận mục tiêu.

Tibet Autonomous Region: Khu tự trị Tây Tạng.

Time At Risk: Thời gian gặp rủi ro.

Giải thích ý nghĩa của TAR

TAR có nghĩa “Trans-Activation Response”, dịch sang tiếng Việt là “Phản hồi kích hoạt chuyển đổi”.