TAT là gì? Nghĩa của từ tat

TAT là gì?

TAT“Tourism Authority of Thailand” trong tiếng Anh.

TAT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TAT“Tourism Authority of Thailand”.

Tourism Authority of Thailand: Tổng cục Du lịch Thái Lan.

Một số kiểu TAT viết tắt khác:

Tatar language: Ngôn ngữ Tatar.
mã ISO 639-2: tat.

Giải thích ý nghĩa của TAT

TAT có nghĩa “Tourism Authority of Thailand”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng cục Du lịch Thái Lan”.