TBA là gì? Nghĩa của từ tba

TBA là gì?

TBA“To be announced” trong tiếng Anh.

TBA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TBA“To be announced”.

To be announced: Được công bố.

Giải thích ý nghĩa của TBA

TBA có nghĩa “To be announced”, dịch sang tiếng Việt là “Được công bố”.