TBG là gì? Nghĩa của từ tbg

TBG là gì?

TBG“Team Beautiful Girl” trong tiếng Anh.

TBG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TBG“Team Beautiful Girl”.

Team Beautiful Girl: Nhóm cô gái xinh đẹp.
Tên một hội nhóm gồm những thành viên nữ trẻ trung sôi nổi tương tác, giao lưu với nhau.

Một số kiểu TBG viết tắt khác:

Tomboy Girl: Cô gái tomboy.
Các cô gái theo phong cách tomboy (tóc ngắn, trang phục hơi nam tính).

Thyroxine-Binding Globulin: Globulin gắn với thyroxine.

Giải thích ý nghĩa của TBG

TBG có nghĩa “Team Beautiful Girl”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm cô gái xinh đẹp”.