TBH là gì? Nghĩa của từ tbh

TBH là gì?

TBH“To Be Honest” trong tiếng Anh.

TBH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TBH“To Be Honest”.

To Be Honest: Một cách trung thực.

Giải thích ý nghĩa của TBH

TBH có nghĩa “To Be Honest”, dịch sang tiếng Việt là “Một cách trung thực”.