TBL là gì? Nghĩa của từ tbl

TBL là gì?

TBL“Turkish Basketball League” trong tiếng Anh.

TBL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TBL“Turkish Basketball League”.

Turkish Basketball League: Liên đoàn bóng rổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của TBL

TBL có nghĩa “Turkish Basketball League”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn bóng rổ Thổ Nhĩ Kỳ”.