TBM là gì? Nghĩa của từ tbm

TBM là gì?

TBM“Trung bình môn” trong tiếng Việt, “Tunnel Boring Machine” trong tiếng Anh.

TBM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TBM“Trung bình môn”, “Tunnel Boring Machine”.

Trung bình môn.

Tunnel Boring Machine: Máy khoan hầm toàn tiết diện.

Một số kiểu TBM viết tắt khác:

Thuê bao mới.

Theatre Ballistic Missile: Tên lửa đạn đạo nhà hát.

Techno Body Music: Nhạc Techno Body.
Tên một thể loại nhạc tương tự như dòng nhạc điện tử.

Transferable Belief Model: Mô hình niềm tin có thể chuyển giao.

Tool Box Meeting: Cuộc họp kín, họp nội bộ.

Tracheobronchomalacia.
Một tình trạng gây ảnh hưởng khí quản.

Tactical Ballistic Missile: Tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Technology Business Management: Quản lý kinh doanh công nghệ.

Trailing Bit Manipulation: Thao tác theo bit.

Giải thích ý nghĩa của TBM

VIỆT NGỮ.

TBM có nghĩa “Trung bình môn” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

TBM có nghĩa “Tunnel Boring Machine”, dịch sang tiếng Việt là “Máy khoan hầm toàn tiết diện”.