TBS là gì? Nghĩa của từ tbs

TBS là gì?

TBS“Turner Broadcasting System” trong tiếng Anh.

TBS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TBS“Turner Broadcasting System”.

Turner Broadcasting System: Hệ thống phát sóng Turner.

Giải thích ý nghĩa của TBS

TBS có nghĩa “Turner Broadcasting System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống phát sóng Turner”.