TBU là gì? Nghĩa của từ tbu

TBU là gì?

TBU“Transient Blocking Unit” trong tiếng Anh.

TBU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TBU“Transient Blocking Unit”.

Transient Blocking Unit: Đơn vị chặn tạm thời.

Một số kiểu TBU viết tắt khác:

Tomas Bata University: Đại học Tomas Bata.

Traceback unit: Đơn vị truy xuất nguồn gốc.

Tone-Bearing Unit: Bộ mang tông màu.

The Bridge University: Đại học Bridge.

Toyota Boshoku UMW.

Tug/Barge Unit: Đơn vị kéo / xà lan.

Giải thích ý nghĩa của TBU

TBU có nghĩa “Transient Blocking Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị chặn tạm thời”.